Powerbank 1130 mAh Blue

210

  • 11300 mAh
  • LED Indicator
  • 5V
  • 2.0A Output

còn 17 hàng

Mã: 5487FB8/09 Danh mục: